Dobrodošli na naše web stranice!

Pirolitički grafitni lim

  • Pyrolytic graphite sheet

    List pirolitičkog grafita

    Pirolitički grafit nova je vrsta ugljičnog materijala. To je vrsta pirolitičkog ugljika s visokom kristalnom orijentacijom, koji se ugljikovodičnim plinovima visoke čistoće taloži na grafitnoj podlozi pri 1800 ℃ ~ 2000 ℃ pod određenim tlakom u peći. Ima visoku gustoću (2,20 g / cm), visoku čistoću (sadržaj nečistoća (0,0002%) i anizotropiju toplinskih, električnih, magnetskih i mehaničkih svojstava. Vakuum od 10 mmHg i dalje se može održavati na 1800 ℃.